Για την αυτοδιάλυση στο θέαμα όπως και της απαξίωσης κάθε κληρονομιάς

Τελευταία

wherever you are, you are here

http://comidaencomillas.tumblr.com

Advertisements